Advies

Wij doen ons best om adviesaanvragen per telefoon of e-mail vakkundig te beantwoorden. Dit advies is gratis, vrijblijvend en generiek op basis van onze ervaringen. Het is voor ons onmogelijk om een volledig beeld te vormen van uw specifieke situatie. Aan de adviezen die wij per telefoon en/of e-mailverzorgen kunnen daarom geen rechten worden ontleend. U dient zelf rekening te houden met de productspecificaties en u bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen van onze producten in uw specifieke situatie.
Onze specialisatie ligt in het geluid en we geven u op dit punt het best mogelijke advies. Ventilatie, koeling en verwarming, maar ook maximale mechanische belasting, reinigbaarheid en brandgedrag zijn factoren die van belang kunnen zijn in uw situatie. Mochten deze factoren (mogelijk) een rol spelen dan adviseren wij u om een specialist op dit vakgebied te raadplegen.

Producteigenschappen

Onze producten zijn op allerlei manieren toegepast. Het is daarom niet mogelijk om bepaalde eigenschappen of geschiktheid van onze producten te garanderen in een specifieke toepassing. De opdrachtgever is daarom zelf verantwoordelijk voor het toetsen van alle productspecificaties aan de voor de toepassing geldende normen, richtlijnen en verwachtingen. Onze specialisten helpen u graag bij het verstrekken van aanvullende informatie. Raadpleeg bij twijfel altijd een specialist of bevoegde instantie.

Toepassing van producten in machines, apparaten en voertuigen

Onze akoestische materialen worden veelvuldig toegepast in ontwerp en productie van diverse soorten machines, apparaten en voertuigen. Fabrikanten onderwerpen de geselecteerde materialen aan een uitgebreide selectie- en testprocedure alvorens deze in het ontwerp op te nemen. Het achteraf / aftermarket aanbrengen van onze akoestische materialen in machines, apparaten of voertuigen kan invloed hebben op werking, certificering en/of (fabrieks)garanties. Wij kunnen dit niet beoordelen en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe en indirecte (gevolg)schade, verlies van werking, vervallen van certificaten en/of (fabrieks)garantie Raadpleeg bij twijfel altijd uw fabrikant.