Acoustics & NoiseReduction BV heeft de informatie op deze website beschikbaar gesteld. Acoustics & NoiseReduction BV besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze site.

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Acoustics & NoiseReduction BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze site.

Het is mogelijk dat via de site van Acoustics & NoiseReduction BV toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Acoustics & NoiseReduction BV kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Soundac® is een geregistreerde merknaam van Acoustics & NoiseReduction BV. Deze merknaam mag in geen geval gebruikt worden zonder hiervan Acoustics & NoiseReduction BV op de hoogte te stellen.